(from Dolores Sand’s CD, manitowi-kîsikâw)

ē-mēkwā-kīsikāyāstēk piyēsīsak ē-sipwēhācik
kihci-manitow kī-pē-isitsahwēw okīsikowa mēskoc
okīsikowak kihkayāsowak ēkwa omācīwak pēhtamwak

Chorus
Jesus kihci-okimāw nihtāwikiw, Jesus nihtāwikiw

mikiwahpihk apisci-awāsis miskawāw
wāposwayānisa ē-wēwēkiniht
omācīwak kī-takosinwak, okīsikowak kī-nikamowak

ē-mēkwā-māci-pipohk pīsim ēkā ē-wāsēyāt
māka ana awāsis ostikwānihk ē-chkāsot
okimahkānak wahiyaw ohci miyitowina ē-pētamākot

iyiniwak sakahk ohci mantiow otawāsimisa
kihci-manitow-awāsis anohc nihtāwikiw
āstam, pē-ocihkwanapik ōta kihci-manitow-awāsis