6. Kindness – kisêwâtisiwin – ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ kayâs kâkî-awâsisiwiyâhk nikî-wîcihinân nohtâwîpan ta-nikohtawât atâwêwikimâwa. osâm-piko kapê-nîpin nikî-nikohtânân natamihk nîkinâhk ohci. nohtâwîpan kî-kâh-kîskatahahtikwêw êkwa nîyanân nikî-nâsipêyâwatânân anihi mihta. nikî-sôhki-atoskânân mâna. piyisk mihcêt mihta nikî-âwatânân êkwa mihtot nikî-osîhtânân. nîstâw nikî-pê-wîcihikonân ta-pimitâpihpâhtwât otôtihk ohci, ta-sakahpitahk anima mihtot otôtihk. nikî-itikawinân ta-pôsiyâhk ôsihk mâka nikî-akâwâtênân tahkohc mihtotihk ta-pôsiyâhk. kî-pâhpisiw … Continue reading 6. Kindness – kisêwâtisiwin – ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ