Ave Maria (Schubert)

201_Untitled_Gayle_Sinclaire

Thank you to Winnipeg’s Wah-Sa Gallery and to artist Gayle Sinclaire for permission to use of this image. http://www.wahsa.mb.ca

(from Dolores Sand’s CD, manitowi-kîsikâw)

kitātamiskātin Maria
ē-sākaskinēskākoyan
manitow osākihitowin
kitēhihk ayāw kisē‑manitow
ispīhci kahkiyaw iskwēwak
ayiwāk kititēyihtākosin
ayiwāk mīna itēyihtākosiw
kā-kī-kikiskawat Jesus
kihcihtwāw Marie

kihcihtwāw Marie
manitow okāwīmisk
ayamihēstamawinān
kā-pāstāhoyāhk
anohc mīna wī-nipiyāhki
kitimākinawinān
anohc mīna wī-nipiyāhki
ayamihēstamawinān
kākikē nīsohkamawinān
kitimākēyiminān
kihcihtwāw Marie

1 Response to Ave Maria (Schubert)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *