Away in a Manger

http://www.southwestindian.com/prod/Indian-Nativity-Set.cfm

http://www.southwestindian.com/prod/Indian-Nativity-Set.cfm

(from Dolores Sand’s CD, manitowi-kîsikâw)

nama kīkway nipēwinis mostosokamikohk
apisci manitow-awāsis aspin ē-pimisihk
acahkosak kihkayāsowak
manitow-awāsis ē-na-nipāt

mostoswak ē-kitocik, awāsis pēkomikiw
māka manitow-awāsis namoya mātow
kisākihitin manitow-awāsis
osāpamin kihci-kīsikohk ohci

pē-wīcēwin manitow-awāsis
kisāsin kākikē ēkwa sākihin
sawēyimik kahkiyaw awāsisak
ēkwa wawēyihinān ka-wīcāyāmitahk

4 Responses to Away in a Manger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *