Huron Carol

With thanks to Facebook Friend Daniel O'Shea for the use of Winter Nighttime image.

With thanks to Facebook Friend Daniel O’Shea for permission to use this newly painted Winter Moon image.

(from Dolores Sand’s CD,
manitowi-kîsikâw)

ē-mēkwā-kīsikāyāstēk piyēsīsak ē-sipwēhācik
kihci-manitow kī-pē-isitsahwēw okīsikowa mēskoc
okīsikowak kihkayāsowak ēkwa omācīwak pēhtamwak

Chorus
Jesus kihci-okimāw nihtāwikiw, Jesus nihtāwikiw

mikiwahpihk apisci-awāsis miskawāw
wāposwayānisa ē-wēwēkiniht
omācīwak kī-takosinwak, okīsikowak kī-nikamowak

ē-mēkwā-māci-pipohk pīsim ēkā ē-wāsēyāt
māka ana awāsis ostikwānihk ē-chkāsot
okimahkānak wahiyaw ohci miyitowina ē-pētamākot

iyiniwak sakahk ohci mantiow otawāsimisa
kihci-manitow-awāsis anohc nihtāwikiw
āstam, pē-ocihkwanapik ōta kihci-manitow-awāsis

1 Response to Huron Carol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *