O Holy Night

With thanks to Facebook Friend Daniel O'Shea for the use of Winter Nighttime image.

With thanks to Facebook Friend Daniel O’Shea for the use of Winter Nighttime image.

Sincere thanks (and Christmas blessings) to Dolores Sand for permission to share her entire Christmas CD — and lyrics — with this list.

(from Dolores Sand’s CD, manitowi-kîsikâw)

ēkwa anohc kā-wī-kihci-tipiskāk
manitow kipē-yāsīstākonaw
pāstāhowin ē-kāsīnamākoyahk
ohtāwiya ē-wī-kākihcihāt
misiwē mamahtākosināniwiw
pihkohowin kimiyikawinaw

CHORUS

nawakīstāk awa kā-pihkohiwēt
Jesus, Jesus manitow-awāsis (2)

iyinītik anohc wī-sākihātahk
miyo Jesus kā-pē-nātikoyahk
wiya tāpwē kikī-pimacihikonaw
e-wī-kwātakihēstamākoyahk
mostosokamikohk ka-nihtāwikit
maskosiya kā-onipēwinit

askihk itē kā-kī-nokosit
okanawēmāyatihkwēwak
ē-kī-otami-kanawēyimācik
māyahcīkosa ē-tipiskāyik
wēsāmēyatiyit okīsikowa
ketāhtawē kī-nīpawīstākwak

3 Responses to O Holy Night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *