kāmwāci tipiskāw / Silent Night (y-dialect, audio)

Aaron Paquette

With thanks to Aaron Paquette for his generous permission.

(from Dolores Sand’s CD, manitowi-kîsikâw)

kāmwāci tipiskāw, kihci-tipiskāw
kāmwātan, wāsēyāw
Mary mīna manitow awāsis
awāsis ē-kiyāmēwisit
wētinahk na-nipāw

kāmwāci tipiskāw, kihci-tipiskāw
okanawēyicikēwak
matwē-koskwēyihtamwak
opimācihiwēw
anōhc nihtāwikiw

kāmwāci tipiskāw, kihci-tipiskāw
manitowokosisān
miyinān miyotēhēwin
mina kita-sākihitāhk
anohc ē-nihtāwikit

3 Responses to kāmwāci tipiskāw / Silent Night (y-dialect, audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *