Tag Archives: Audio

A little love for Valentine’s Day (y-dialect)

Three choices of Valentine’s greeting from Solomon Ratt: miyo-sâkihitowin-kîsikanisik: Happy love day. miyo-mitêhi-kîsikanisik – happy heart day miyo-wîcimosiwi-kîsikanisik – happy sweetheart day. From http://www.nehiyawewin.com/ (complete with audio and a cute kohkom!) (In standard spelling, we would write kîcimos, to show the long … Continue reading

Posted in Seasonal, Solomon Ratt, Valentine's Day, Video | Tagged , | Leave a comment

Four Roads – A story from Solomon Ratt (th-dialect)

nêwo mêskanawa / ᓀᐅᐧ  ᒣᐢᑲᓇᐊᐧ / Four Roads Salamô âcimow Another original story written by Solomon Ratt in his own th-dialect Woods Cree (and translated into English). Click the audio link to listen and read along! [1] pêyakwâw êsa nêwo nâpêwak … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt | Tagged , , , | Leave a comment

Little Hospital – A personal story from Solomon Ratt (th-dialect)

nicahkosîwikamikos / ᓂᒐᐦᑯᓰᐏᑲᒥᑯᐢ / My Little Hospital Salamô âcimow Another original story written by Solomon Ratt in his own th-dialect Woods Cree (and translated into English). Click the audio link to listen and read along! [1] iskwîyânihk kâ-kî-kiyokawak nikâwîpan nikî-âcimostâk ispî … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt | Tagged , , , | 1 Comment

6. Kindness – kisêwâtisiwin – ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ   kayâs kâkî-awâsisiwiyâhk nikî-wîcihinân nohtâwîpan ta-nikohtawât atâwêwikimâwa. osâm-piko kapê-nîpin nikî-nikohtânân natamihk nîkinâhk ohci. nohtâwîpan kî-kâh-kîskatahahtikwêw êkwa nîyanân nikî-nâsipêyâwatânân anihi mihta. nikî-sôhki-atoskânân mâna. piyisk mihcêt mihta nikî-âwatânân êkwa mihtot nikî-osîhtânân. nîstâw nikî-pê-wîcihikonân … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Learn New Words, Solomon Ratt | Tagged , | 1 Comment

5. Faith – tâpokêyihtamowin – ᑖᐳᑫᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ

kayâs kâ-kî-awâsisiwiyân nikî-pah-pimohtêhonân mâna misiwê itê mâhtâwi-sîpîhk. pêyakwâw ê-sîkwahk nikî-wâpamânân môswa ê-âsowahahk sâkahikan. kêsiskaw kî-otihtinam pîminahkwân nôhkomis êkwa kî-ati-tâpakwêwêpinêw êwakoni môswa. mâka ana môswa kwayask nikî-sîkihik ayisk mêtoni kêhciwâk cîmânihk ita kâ-apiwak ê-pê-isicimêt. piyisk âtawiya kî-nipahêw êwakoni môswa nôhkomis ê-mwayî-kwatapiskamwak … Continue reading

Posted in Learn New Words, Solomon Ratt | Tagged , | Leave a comment

4. Sharing and Generosity – nikwatisiwin êkwa mâtinamâkêwin – ᓂᑲᐧᑎᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒫᑎᓇᒫᑫᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ nikiskisin kâ-kî-awâsisiwiyâhk nikî-nitomikawinân niya mîna nistês ta-nitawi-nikwatisoyâhk. pêyak awa niwâhkômâkaninân ê-kî-nipahât môswa êkwa wâhyaw nohcimihk sakâhk ê-kî-nakatât ê-kî-pê-nâtât owâhkômâkana ta-nikwatisoyit, êkosi mâna kayâs omâcîwak ê-kî-itôtahkik. tahto-wîtisânîhtowinihk nitomêw kanakê pêyak nâpêsis ta-nitawi-nikwatisoyit. … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Learn New Words, Solomon Ratt | Tagged , | Leave a comment

2. Protocol: age appropriate conduct  –  ka-ispitisihk isîhcikêwin – ᑲ ᐃᐢᐱᑎᓯᕁ ᐃᓰᐦᒋᑫᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ kayâs mâna mihcêtwâw nikî-nitawiminânân natimihk ita ohci kâ-kî-wîkiyâhk. niya, nîtisânak, nikâwiy êkwa pêyak nôhkom nikî-pôsinân mâna cîmânihk natimihk ê-isicimêyâhk ta-nitawiminêyâhk nohcimihk ita ê-ispatinâk. nikî-kospinân mâna êkwa nikî-mâh-mawisonân. namôya mâna kinwêsk âsay kâ-iskatêyihtamâhk ta-mawisoyâhk, … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Learn New Words, Solomon Ratt | Tagged , | Leave a comment

1. Respect – kistêyihtamowin – ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ

Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings – nêhiyaw-isîhcikêwin – ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧ   [1] ispîhk kâ-kî-awâsisiwiyâhk niya êkwa nimis nikî-kanâcihtânân yîkwahaskân akâmihk ita ohci kâ-kî-wîkiyâhk. cîmânihk nikî-pôsinân ê-âsowahamahk sîpiy. kî-miyo-kîsikâw. ᐃᐢᐲᕁ  ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ  ᓂᔭ  ᐁᑲᐧ  ᓂᒥᐢ  ᓂᑮ ᑲᓈᒋᐦᑖᓈᐣ  ᔩᑲᐧᐦᐊᐢᑳᐣ  ᐊᑳᒥᕁ  ᐃᑕ  ᐅᐦᒋ  ᑳ ᑮ … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Learn New Words, Solomon Ratt | Tagged , | 4 Comments

Dog Biscuits (y-dialect)

Thanks to Solomon Ratt for preparing this y-dialect (Plains Cree) version – in print and audio – of this original Residential School story, written in his own th-dialect (Woodlands Cree) and translated into English. Click the audio link to listen … Continue reading

Posted in Audio (y-dialect), Solomon Ratt | Tagged , , | Leave a comment

Solomon Ratt: The Old Man and the Wihtikow (th-dialect)

Click the audio link for Solomon’s reading of this original story. kî‑kaskitipiskâw ikwa kî‑kîsitinithowîw. pah‑piyahtak wîkiwâhk kî‑pimahkamikisiwak awa piyak kisîtiniw ikwa onahâkaniskwîma ikwa ôsisima. î‑pîhâcik awa kisîtiniw okosisa ta‑pî‑kîwîthit. kayâs aspin awa nâpîw ikota ohci kâ‑kî‑sipwîhtît, î‑kî‑nitawi‑mâcît. kîtahtawî kâ‑pihtâhkwâw kîkway î‑matwîhtinithik … Continue reading

Posted in Audio (th-dialect), Solomon Ratt | Tagged , , , , | 1 Comment