Angels We Have Heard on High

(from Dolores Sand’s CD, manitowi-kîsikâw)

māmaskāc okīsikowak
matwē-miyo-sipwēhamwak
ōma kihci-nikamowin
mamihcimwē-nikamowin

CHORUS (x2)
nāspic mamihcimihk
kisēmanitow tipiyaw okosisa
pē-pihkohiwēyiwa
k-oh-māmawi-nikamocik
ē-wī-wihtamākoyahkik
ayamihēw-ācimowin
iyiniw opihkohowin

maskosihk ē-pimisihk
awāsis omanitōmihk
manitowēyimihk tāpwē
osām manitowiw

kiyawāw ahkamēyimok
kwēyask w-itēyihtamok
kā-miyo-tēhēyit tahto
kita-sawēyimēw Jesus

miyo Jesus pihkohinān
kīsikohk itohtahinān
nāspic kisākihitinān
ki-wī-atamihitinān

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us:

    Subscribe: